Jump to content (skip navigation)
 
 

Szkraby i Muzyka

Programowi „Szkraby i Muzyka” towarzyszy maskotka zwana „Kraki”. Ta mała ośmiornica swoimi ramionami symbolizuje różnorodne umiejętności i talenty, jakie małe dzieci mogą rozwijać, dzięki odpowiedniemu wsparciu.

Fantazja i kreatywność są dodatkowo wzmocnione rysowaniem i drobnymi pracami plastycznymi, wykonywanymi zgodnie z sugestią z podręcznika. Tematy każdego tygodnia są zaczerpnięte z życia codziennego, np. plac zabaw, zabawki, imprezy, przyroda i zwierzęta, na ulicy, w domu, jedzenie, moje ciało i jego funkcje itp., a wszystko jest powiązane z muzyką. Zwłaszcza piosenki i wiersze pomagają w zrozumieniu muzyki, ale dodatkowo wpływają na rozwój umiejętności językowych dziecka.

Kto może brać udział?
Dzieci od 18. miesiąca życia do 4. r.ż.

Czas trwania lekcji:
45 minut

Czas trwania kursu:
2-2,5 roku

Liczebność grupy:
3-10 dzieci z rodzicami

Miesięczna rata za kurs:
240 zł.

Nauczyciele:
Monika Grabowska
Anna Michalewska - Kowalska
Aleksandra Operchał

 

 

 
Początek strony